Aktuality

Miestny spolok SČK bilancoval -10.3.2018

 11.03.2018

Dňa 10. marca 2018  sa v priestoroch obecného úradu uskutočnilo Výročné zhromaždenie miestneho spolku Slovenského červného kríža v Medzibrodí nad Oravou. Predsedkyňa spolku p. Anna Kršáková privítala na zhromaždení p. starostu obce Mgr. Michal Janotu a veliteľa DHZ p. Júliusa Molnára. V správe o činnosti za minulý rok informovala prítomných členov a hostí o činnosti spolku. Dňa 10.06.2017 sa zúčastnili na na súťaži družstiev prvej pomoci v Istebnom, kde skončili na peknom štvrtom mieste. Dňa 15. septembra zorganizovali spolu s DHZ inštruktážno - metodické zamestnanie pre občanov obce.  Členom sa za aktívnu činnosť sa poďakovali Vianočnou kapustnicou. Po správe o hospodárení prednesenej p. Evou Karčovou si zadefinovali plán práce na rok 2018. Foto TU: 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018

Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
Miestny spolok Slovenského červeného kríža bilancoval-10.3.2018
1 2 ... 19 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár