Aktuality

Bežné práce v rámci údržby obecného majetku

 16.09.2018

V obci každoročne realizujeme práce, ktoré sú nevyhnutné v rámci údržby obecného majetku. Je to pravidelné kosenie obecného cintorína, odvodňovacie práce, kosenie a udržiavanie miestneho parku a detského ihriska,natieranie altánkov a oplotení, kosenie kanálov okolo miestnej komunikácie, údržba budovy obecného úradu, hasičskej zbrojnice a šatní na futbalovom ihrisku,  príprava drevnej hmoty pre vykurovanie materskej školy a obecného úradu, letná a zimná údržba ciest, miestnych chodníkov, lavice cez rieku Oravu, údržba a spravovanie  verejného osvetlenia a obecného rozhlasu a pod. Pri našom kostole sme vybrali obrubníky okolo cesty pre zväčšenie parkovacieho priestoru pre autá.Tiež zabezpečujeme zber plastov, skla, papiera a nebezpečného odpadu. Viaceré práce zabezpečujeme brigádnicky, ale  aj pomocou zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, kde na základe žiadostí zamestnávame vhodných pracovníkov. FOTO TU

Práce na údržbe obecného majetku

Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
Práce na údržbe obecného majetku
1 2 ... 21 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár