Aktuality

Miestny spolok SČK bilancoval - 23.03.2019

 27.03.2019

V sobotu dňa 23.03.2019 sa stretli v zasadačke obecného úradu členovia miestneho spolku SČK z našej obce na výročnej členskej schôdzi.  Predsedníčka spolku p. Anna Kršáková v úvode privítala Mgr. Michala Janotu, starostu obce a p. Júliusa Molnára, veliteľa DHZ. a potom informovala svojich členov o činnosti spolku za rok 2018 a zároveň definovala  úlohy, ktoré by mal spolok splniť v tomto roku. Medzi hlavné úlohy, ktoré si spolok schválil je bezpríspevkové darcovstvo krvi, účasť na  okresnej súťaži poskytovania prvej pomoci, členovia by sa mali zúčastniť na kurze prvej pomoci a opatrovateľskej služby, zorganizovať prednášku pre deti z našej materskej školy, zúčastniť sa na brigáde pri úprave obecného cintorína a naďalej spolupracovať s miestnym hasičským zborom. V závere starosta obce poďakoval predsedníčke, výboru a všetkým členom za prácu, ktorú v tomto spolku uskutočňujú v prospech občanov našej obce.FOTO TU:

Miestny spolok SČK bilancoval 23.03.2019

Miestny spolok SČK bilancoval 23.03.2019
Miestny spolok SČK bilancoval 23.03.2019
Miestny spolok SČK bilancoval 23.03.2019
Miestny spolok SČK bilancoval 23.03.2019
Miestny spolok SČK bilancoval 23.03.2019
Miestny spolok SČK bilancoval 23.03.2019
Miestny spolok SČK bilancoval 23.03.2019
1 2 ... 21 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár