Aktuality

ČOV skolaudovaná 19.3.2019 a splašková kanalizácia 19.3.2019

 14.04.2019

S výstavbou Čističky odpadových vôd a splaškovej kanalizácie sme začali v roku 2003, keď na základe projektu a vybavení stavebného povolenia z roku 4.3.2002. Finančné prostriedky sa nám darilo postupne vybavovať z environmentálneho fondu, (o európske fondy obce do 2000 obyvateľov na kanalizácie nemôžu žiadať),  ktorý je zriadený pri našom ministerstve životného prostredia. Celkové investičné náklady projektu boli 968 708 €. Z toho vlastné zdroje vo výške 42 144 €.

Dňa 13. apríla 2019 sme spolu s Oravskou vodárenskou spoločnosťou zorganizovali pre našich občanov verejný hovor, kde prítomní očania dostali od Ing. Jána Rončáka, vedúceho strediska kanalizácie a ČOV základné informácie o možnosti pripojenia sa na spoločnú splaškovú kanalizáciu.

Podrobné informácie spolu s prhláškou na napojenie sa a odvádzanie splaškovej odpadovej vody  si môžete pozrieť  v prílohe tohoto článku. TU:

1 2 ... 22 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár