Aktuality

Súhlas GDPR v súvislosti so zverejňovaním fotografií a videa

 07.05.2019

Súhlas GDPR súvisiaci so zverejňovaním fotogarafiíVytlačiť
 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Medzibrodie nad Oravou, so sídlom 02601 Obecný úrad Medzibrodie nad Oravou,122,  , IČO: 00314650 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania kultúrno-spoločenských podujatí dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu ich priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Medzibrodie nad Oravou na facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

1 2 ... 25 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár