Medzibrodie nad Oravou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Darujte našej telovýchovnej jednote 2% z odvedenej dane z príjmu

 30.01.2020

Vážení občania. V minulom roku sme  z 2 % zaplatenej dane za rok 2018 vyzbierali 925,00 €. Za tieto získané finančné prostriedky budú zakúpené nové siete a materiál na opravu mantinelov na naše umelé futbalové ihrisku. V tomto roku budeme tiež  rekonštruovať  detské ihrisko, kde osadíme nové prvky pre detské hry a dokončíme výstavbu volejbalového a badmintonového ihriska. Preto veríme, že sa rozhodnete darovať 2 % z poukázanej dane našej telovýchovnej jednote,  čím pomôžete svojim deťom a našej mladej generácii pri ich športovom vyžití.

Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete vytlačiť, alebo stiahnuť z našej web-stránky www.medzibrodienadoravou.sk - Je uverejnené na konci tohoto článku alebo si ho môžete vyzdvihnúť  na našom obecnom úrade.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % si vyžiadajte do 15. apríla u svojej účtovníčky v zamestnaní.

Vyhlásenie sa podáva do konca mesiaca  apríl na príslušnom daňovom úrade alebo tlačivo donesiete na obecný úrad

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
1 2 ... 27 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár