Medzibrodie nad Oravou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Doplnenie hracích prvkov na detskom ihrisku

 17.11.2020

Doplnenie hracích prvkov na detskom ihrisku

Na základe kvalitne pripraveného projektu zameraného na výstavbu nášho detského ihriska sme boli úspešní a 8. októbra 2019 som podpísal s úradom vlády SR „Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019,“ ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok zameraných na výstavbu nášho detského ihriska.

Na výstavbu sme získali finančné prostriedky vo výške 8.000,00.-€ vrátane DPH, ktoré sme v zmysle zmluvy mohli použiť do 30. novembra 2020.  Tieto finančné prostriedky sme ešte navýšili o spoluúčasť obce vo výške 1.900.- €.

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní sme zaslali Výzvu na predkladanie ponúk potencionálnym dodávateľom. Po vyhodnotení ponúk mohla víťazná firma začať s prípravnými prácami. Následne boli na obecnom pozemku urobené potrebné práce „Zrealizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

            V mesiaci október boli zmontované a osadené nasledovné hracie prvky: visiaca dvohojdačka, prevažovacia hojdačka, pružinová hodačka štvorsedák, pružinová hojdačka motorka a kombinovaná vežová zostava.

Všetky tieto prvky sú  certifikované podľa normy STN EN 1176 a STN EN a vyrobené z ekologicky a zdravotne nezávadných materiálov vrátane montážnych a kompletizačných prác.

Výstavba - rozšírenie detského ihriska

Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
Výstavba - rozšírenie detského ihriska
1 2 ... 33 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár