Medzibrodie nad Oravou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Ďalšia obecná investícia vo finále-splašková kanalizácia daná do užívania

 14.06.2021

Splašková kanalizácia skolaudovaná a daná do užívania

Dňa 14.06.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Okresného úradu v Dolnom Kubíne o užívaní vodnej stavby: „Medzibrodie nad Oravou, Rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň.

Dotknutí občania, ktorí majú postavené rodinné domy v tejto lokalite sa môžu na novopostavenú splaškovú kanalizáciu napojiť.  Pretým si ale musia podať žiadosť  na Oravskú vodárenskú spoločnosť v Dolnom Kubíne, kde bude s nimi podpísaná zmluva na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Na rozšírenie splaškovej kanalizácie obec získala na základe vypracovaného projektu a žiadosti 720 tis. € z environmentálneho fondu, plus musela obec spolufinancovať tento projekt sumou 37.894 €

FOTO - splašková kanalizácie - Roveň

FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
FOTO - splašková kanalizácie - Roveň
1 2 ... 41 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár