Aktuality

Obec získala dotáciu z Fondu na podporu umenia

 01.08.2022

Obec získala dotáciu z Fondu na podporu umenia

Po podaní a splnení všetkých potrebných náležitostí bola naša žiadosť na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu „Z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia“, ktorú sme podali  rámci výzvy č. 8/2022: Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia finančne podporená na „Doplnenie knižného fondu“ podporená vo výške 1 200,00€.

12.07.2022 sme s Fondom na podporu umenia podpísali Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov. Poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky na základe zákona č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve. Za uvedené finančné prostriedky zakúpime do našej obecnej knižnice odbornú literatúru, beletriu a detskú literatúru.

"Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"

1 2 ... 53 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár