Krízové situácie

Varovanie obyvateľstva

 14.08.2015

Varovanie obyvateľstva je jednou z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

  • nastáva mimoriadna situácia,
  • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
  • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.

Varovné signály

Názov signálu Príčina aktivácie Spôsob varovania
Všeobecné ohrozenie Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 2 – minútový kolísavý tón sirén2 – minútový kolísavý tón sirén
Ohrozenie vodou Pri ohrození ničivými účinkami vody 6 – minútový stály tón sirén
Koniec ohrozenia Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti 2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár