Krízové situácie

Čo robiť v prípade vzniku požiaru?

 14.08.2015

 Prevencia proti lesnému požiaru

„Horí”

 • zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na tiesňovú linku 112 alebo 150,
 • ak je to možné, požiar uhaste alebo spravte nutné opatrenia k zamedzeniu jeho širenia, uzavrieť prívod plynu,
 • podľa možností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti zvieratá, vyneste cenné veci,
 • uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám,
 • nekomplikujte činnosť záchranným zložkám po ich príjazde na miesto zásahu,
 • na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo starostu obce poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc.

Lesný požiar
Rozsiahly lesný požiar si vytvorí vlastné poveternostné podmienky, dokáže fantasticky nasávať vzduch z okolia, t.j. aj za bezveterného počasia v okolí lesného požiaru „fúka” – oheň nasáva vzduch, rozsiahly lesný požiar dokáže „preskočiť” aj osem prúdovú ďiaľnicu, lesný požiar si doslova robí čo chce. Po vetre sa oheň šíri najrýchlejšie! Nikdy nezostaňte pri lesnom požiari na kopci!

Najdôležitejšia je prevencia:

 • oheň zakladáme v lese iba na vyhradených miestach,
 • oheň nezakladáme pri silnejšom vetre,
 • pred odchodom alebo spaním oheň uhasíme vodou, skontrolujeme stav ohniska – pahreby, pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,
 • oheň nikdy nenechávajte bez dozoru, dozor musí vykonávať dospelá osoba,
 • je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie a pod.,
 • v lese nezahadzujeme sklenené veci a ohorok z cigarety.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá.
Viac informácií na stránke: http://www.rescue.sk/real.pearcomp?0?200?p4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár