Krízové situácie

Čo robiť pred, počas a po povodniach?

 14.08.2015

Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami

 • Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.
 • Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia.
 • Pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien.
 • Pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni.
 • Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie.
 • Pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat.
 • Upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda.
 • Pripravte si evakuačnú batožinu.

Zásady správania sa počas povodní a záplav

 • Opustite ohrozený priestor.
 • Netelefonujte, len v prípade tiesňového volania.
 • V prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie.
 • V prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.
 • Nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

Zásady správania sa po povodniach a záplavách

 • Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.
 • Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou – riaďte sa pokynmi hygienika.
 • Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
 • Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár