Samospráva

Tel./ fax: +421 43 58 93 309

E- mail: janota.medzibrodie@gmail.com

Starosta obce:  Mgr. Michal JANOTA 

Pracovníčka OcÚ:  Lenka Čižmáriková 043 / 589 33 09

Poslanci obecného zastupiteľstva

  1. Mgr. Ľubomíra Bernoláková
  2. Ing. Martin Janota
  3. Patrik Kaprálik
  4. Ján Karč
  5. Peter Uriča

Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok

pracovisko: Námestie Slobody 1, Dolný Kubín (Budova Okresného úradu 8. posch) 

STAVEBNÝ ÚRAD:             

                Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská, 

                Referent Spoločného obecného úradu

                E-mail:ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk   

                Tel.č.: 0901 788 719

                Ing. Lenka Mansouri, 

                Referent Spoločného obecného úradu

                E-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk      

                Tel.č.: 0901 788 720

                Ing. Peter Matištík,

                Referent Spoločného obecného úradu

                E-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk        

                Tel.č.: 0901 788 721

                Mária Menšíková, 

                Administratívny pracovník

                E-mail: maria.mensikova@oravskypodzamok.sk

ŠKOLSKÝ ÚRAD:             

                PaedDr. Emília Jurčíková

                E-mail: emilia.jurcikova@oravskypodzamok.sk      

                Tel. č.: 0917 292 550

                Web stránka: http://www.oravskypodzamok.sk/spolocny-skolsky-urad.html

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár