Medzibrodie nad Oravou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

 17.11.2020

Doplnenie verejného osvetlenia a siete obecného rozhlasu:

Na základe viacerých žiadostí od rodín s malými deťmi, ktoré si v zmysle Územného plánu obce Medzibrodie nad Oravou postavili v nových častiach v rámci individuálnej bytovej výstavby rodinné domy   sme pristúpili k rozšíreniu verejného osvetlenia a siete obecného rozhlasu.

Po vypracovaní projektu sme v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zaslali Výzvu na predkladanie ponúk potencionálnym dodávateľom. Po vyhodnotení ponúk mohla víťazná firma začať s prípravnými prácami. 3. novembra 2020 som tejto  firme odovzdal stavenisko a realizácia rozšírenia verejného osvetlenia a obecného rozhlasu mohla začať. Predmetom výstavby bolo Rozšíriť sústavu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu obce Medzibrodie nad Oravou. Toto rozšírenie zahŕňalo 23 ks. Extérierových svietidiel verejného osvetlenia s minimálnym svetelným tokom 2900 lm, 20 ks. Stožiarov pre verejné osvetlenie s výkopové a zemné silové vedenie, 60 metrov vzdušného vedenia a 9 kusov reproduktorov a zemné a montážne práce.

Všetky práce boli zrealizované za finančnú čiastku 36.000,00 €, ktoré bude obec v zmysle rozhodnutia obecného zastupiteľstva splácať v mesačných splátkach  300,00.- po dobu 120 kalendárnych mesiacov  Stredoslovenskej energetike, a.s., v časti Roveň a lokalite Dolinky-Klin v priebehu necelých dvoch týždňov, keď už 12. novembra 2020 si mohli mladé rodiny s deťmi vypočuť v obecnom rozhlase prvé   informácie a tešiť z osvetlenia miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré vedú k ich rodinným domom.

Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
Výstavba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
1 2 ... 33 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár