SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

História školstva

História MŠ v Medzibrodí nad Oravou sa začala písať 1.9.1972, spoločne s vtedajšou ZDŠ nastúpili učiteľky do novovybudovanej školy, ktorá zastrešila 1 – 4 ročník ZDŠ a 2 – 6 ročné deti MŠ.

O rozvoj ZDŠ v rokoch 1961 – 1976 sa zaslúžil riaditeľ Štefan Karč a učiteľka Emília Hunčagová.
K 31.6.1976 bola zrušená ZDŠ ročník 1-4, deti z obce začali navštevovať ZDŠ v Kňažej z ktorej zároveň do školy v Medzibrodí dovážali deti 4. ročníka v počte 46 s učiteľkami Grísovou, Sporinovou.

Po dvoch rokoch k 31.8.1979 bola zrušená ZDŠ v Medzibrodí. MŠ bola zriadená MNV Medzibrode pod vedením riaditeľky Čajkovej Ľibuši a učiteľky Márie Hrubjakovej. Po prvý krát do škôlky nastúpilo 13 detí. Počas roka si začali matky uvedomovať, že škôlka je druhým domovom ich detí a zvýšil sa počet deti ku koncu roka 1972/73 na 23.
Po vzniku JDR v obci pre zamestnané matky sa začala riešiť vzniknutá situácia zriadením druhej triedy MŠ s počtom detí 46. Zvýšil sa počet pedagogických pracovníkov o Dvorskú Annu, Mazalanovu Alenu, Meľovú Máriu, ktorá pracuje v MŠ aj v súčasnosti. Prevádzkovými pracovníčkami boli Janotíkova Bernardína a po nej nastúpila Hunčagová Mária. Súčasne v MŠ bola zriadená školská jedáleň, kde sa počas rokov 1972-1979 stravovalo vyše sto stravníkov. pod vedením Karčovej Márie, Šináľovej Emílie, Dančovej Bernardíne. Školská jedáleň je v prevádzke aj v súčasnosti, poskytuje denne 35-40 jedál pre deti MŠ, ZŠ, i cudzích stravníkov pod vedením vedúcej školskej jedálne Šaligovej Melánie a kuchárky Hrubjakovej Evy.

Obdobie po roku 1989 sa stáva hektickou dobou prinášajúcou so sebou veľa nového aj do nášho predškolského zariadenia. Mení sa spôsob výchovno-vyučovacej práce, po prvý krát sa na škôlke vyučuje náboženská výchova pod vedením katechéta. Riaditeľkou MŠ sa stáva Hrubjaková Mária. Nastali zmeny v legislatíve, ale aj problémy s financovaním a postupne visí hrozba zániku MŠ. Znížením počtu detí a pracovníkov z dvojtriednej MŠ sa stáva jednapoltrieda a napokon jednotriedna MŠ až po súčasnosť, s novou prevádzkovou pracovníčkou Števekovou Zdenkou. Počas uvedeného obdobia sa začala intenzívna spolupráca s obcou a jej starostom Michalom Janotom pro obnove MŠ a jej okolia. Zo združených finančných prostriedkov ministerstva školstva a obce sa zrekonštruovala strecha budovy v hodnote vyše milióna korún.

V júni 2002 prevádzajú kompetencie školy na obec a jej starostu. zrekonštruovala sa kotolňa školy, vymaľovali a opravili priestory, odstránili závady. V súčasnosti MŠ vypracovaný projekt cez ktorý prebieha výchovno –vyučovací proces. Pracuje sa podľa metodiky krok za Krokom. Projekt je zameraný na environmentálnu a regionálnu výchovu. Profilácia a zámer školy vychádza zo skúseností a dosiahnutých výsledkov práce. Ponúkame individuálne voľby vzdelávacích aktivít pre deti, zaujímavé krúžky: dramatická krúžok, krúžok šikovné ruky, anglický jazyk, prácu s počítačom. Do budúcna v spolupráci s rodinou plánujeme aktivity rozšíriť o prírodovedný krúžok a telovýchovný krúžok s využitím školskej telocvične