SlovenskýEnglish

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
MEDZIBRODIE NAD ORAVOU Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Medzibrodie nad Oravou

Obec leží v Oravskej vrchovine pri sútoku rieky Orava s Pucovským potokom. Obec má 438 ha, stred obce 514 m. Povrch malej časti zväčša odlesneného chotára na riečnych nánosoch je v oblasti plochý, väčšiu časť zaberá vrchovina s bradlami.

Väčšina územia Oravy má mierne chladné počasie, ktoré prechádza na vrcholoch pohorí do chladnej horskej klímy. Priemerná ročná teplota v doline Oravy je 6 - 7°C. V Oravskej Magure žije chránená lesná zver – orly, sokoly a pod. V horských oblastiach tetrov, hlucháň a pod.

V súčasnosti má obec 510 obyvateľov. Obyvatelia väčšinou pracujú v okolitých priemyselných podnikoch. Niektorí sa zaoberajú aj poľnohospodárstvom a to najmä chovom hovädzieho dobytka. Rozvíja sa tu tiež ľudová architektúra – tkanie kobercov, pletenie košíkov z vŕbového prútia a drevorezbárstvo. Obnovuje sa tiež výroba osiel.