SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 87)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12/2024 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
163 578.78 €
11/2024 Zmluva o dielo č. Z-B-2024-000127-00 Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia obce Medzibrodie nad Oravou Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
26 208 €
10/ 2024 Zmluva č. 324 0531 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
9/2024 24/20/054/5 Dohoda 24/20/054/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služi Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
169.56 €
8/2024 Darovacia zmluva Protipovodňový vozík-súprava Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
7/2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Agentúra FÓRUM ŽIVOTA, o.z.
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
480 €
6/2024 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania EuroPro Slovensko, n.o..pdf Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: EuroPro Slovensko, n. o.
500 €
5/2024 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ing. Ladislav Adamec
1 260 €
4/2024 Mandátna zmluva k obstaraniu Zmeny a doplnky č.3 - Územný plán Obce Medzibrodie nad Oravou Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt
2 900 €
3/2024 Zmluva o dielo Zmeny a doplnky č.3 - Územný plán Obce Medzibrodie nad Oravou Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ing.arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt
4 800 €
Generované portálom Uradne.sk