SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 82)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
7/2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Agentúra FÓRUM ŽIVOTA, o.z.
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
480 €
6/2024 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania EuroPro Slovensko, n.o..pdf Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: EuroPro Slovensko, n. o.
500 €
5/2024 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ing. Ladislav Adamec
1 260 €
4/2024 Mandátna zmluva k obstaraniu Zmeny a doplnky č.3 - Územný plán Obce Medzibrodie nad Oravou Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt
2 900 €
3/2024 Zmluva o dielo Zmeny a doplnky č.3 - Územný plán Obce Medzibrodie nad Oravou Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ing.arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt
4 800 €
2/2024 Kúpna zmluva Odb.: Jozef Šinál a Katarína Šinálová
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
2 420 €
1/2024 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
39.60 €
37/2023 Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov s súlade s § 536 Obchodného zákonníka Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ľupčianka, s.r.o.
0 €
36/2023 č. 230146 08U01 Z M L U V A č. 230146 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Environmentálny fond
381 900 €
35/2023 Zmluva VUB o bežnom účte na dotácie Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
0 €
34/2023 Zmluva o dielo Rozšírenie vodovodu Lokalita Hore Pucové Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: HYDROEKOL, s.r.o.
215 384.40 €
33/2023 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
0 €
32/2023 Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby Odb.: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
0 €
31/2023 nájomná zmluva Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ing. Augustín Čajka a MUDr.Mária Čajková
1 €
30/2023-23/20/054/142 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
85.55 €
1/05/2023 Zmluva o dielo č.01/05/2023 Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: STAVPOČ s.r.o.
127 195.18 €
29/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Dolný Kubín
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
570 €
28/2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
27/2023 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
01/05/2023 Zmluva o dielo č.01/05/2023 Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: STAVPOČ s.r.o.
127 195.18 €
Generované portálom Uradne.sk