SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 95)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
16/2024 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043ZA600004 Súbor stavieb pri pozemkových úpravách v katastrálnom území Medzibrodie nad Oravou Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
773 433.39 €
19/2024 Zmluva o spolupráci Odb.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
140 €
18/2024 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072ZA660007 Vodovod v obci Medzibrodie nad Oravou / Hore Pucové/ Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
215 901.88 €
17/2024 Zmluva č. SVSN-0101202484 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0 €
16/2024 043ZA600004 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043ZA600004 Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
773 433.39 €
15/2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2024/OE/O/1.21 Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
900 €
14/2024 Zmluva o manažmente verejného obstarávania 04/2024/PG Výzva zameraná na triedený zber kom.odpadov Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: MP Profit VO, s.r.o.
540 €
13/2024 Zmluva o manažmente projektu Triedený zber komunálnych odpadov MP Profit Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: MP Profit PB, s.r.o.
3 600 €
12/2024 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
163 578.78 €
11/2024 Zmluva o dielo č. Z-B-2024-000127-00 Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia obce Medzibrodie nad Oravou Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
26 208 €
Generované portálom Uradne.sk