SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

DHZ

Hasičské spolky sa zakladali na základe dobrovoľnosti a vytrvalosti hasičov , ktorí mali ten najhumánnejší ciel' - a to chrániť životy a majetok ľudí pred ohňom a živelnými pohromami. Myslím si, že je to šľachetné poslanie a preto je potrebné aj na danej úrovni hasičov podporovať. Veď dejiny už zaznamenali množstvo tragických udalostí, ktoré za krátky čas premenili celé mestá, dediny a poľnohospodársku úrodu na tlejúce ohorky. Podobná tragédia neobišla ani našu obec, ktorá celá vyhorela v roku 1827, presne na prvého mája.

Keď si však zoberieme uplynulých 100 rokov činnosti, tak zistíme, že sa v našej obci a v živote každej rodiny veľa zmenilo. Tam, kde stáli drevené domčeky, ktoré boli veľkým nebezpečenstvom pri možnom vzniku požiaru, začali postupne vyrastať domy murované a celkovo sa zvyšovala aj životná úroveň obyvateľov. Samozrejme, že tento vývinový trend neobišiel ani požiarne zbory. Najviac to vidíme na požiarnickej technike, ktorá sa neustále zdokonaľuje, čím sa kladú aj zvýšené nároky na vedomosti požiarnikov.
Pri tejto slávnostnej chvíli ďakujem našim požiarnikom, ktorí patria medzi najaktívnejšie organizácie v našej obci za ich prácu a vzornú reprezentáciu obce a do ďalšej činnosti im želám veľa elánu a kvalitných výsledkov.

Príhovor starostu obce Michala Janota pri príležitosti 100 rokov Organizovanej požiarnej ochrany v obci Medzibordie nad Oravou (1902 – 2002)

ZALOŽENIE HASIČSKÉHO SPOLKU V OBCI MEDZI.BRODIE NAD / ORAVOU V ROKU 1902 výber zo stanov spolku:

1. § Názov a cieľ spolku

Spolok sa menuje - Medzibrodský obecný hasičský spolok a má za cieľ zriadenie účinkovania pri požiaroch v obci Medzibrodie nad/Oravou a na okolie k ochráneniu životov a majetku obyvateľstva

2. § Prijatie do spolku

Do spolku sa má vziať každý 18 až 42 ročný muž stále sa zdržujúci v obci.

3. § Oslobodenie spod služby

Spod služby oslobodiť sa možno len na základe dobre argumentovanej prosby cez obecný úrad

4. § Zriadenie spolku

Hasiči budú na odbore:

 1. lazičov
 2. striekačov
 3. vodnárov
 4. ochrancov

Každý odbor má svojho veliteľa, ktorí podliehajú hlavnému veliteľovi

5. § Odbor účinkovania hlavného veliteľa

Hlavný veliteľ robí dozor nad všetkou činnosťou a podáva predstavenstvu obce z času na čas správy

8. § Spolková základnina

Do spolkovej základniny patrí v prvom rade príspevok obce, dobrovoľné príspevky a výnosy zo zábav a slávností

12. § Poslanie spolku

Spolok je výlučne humánny, preto sa nesmie politikou zaoberať a ani sa zúčastňovať na žiadnych politických demonštráciách

Podpísaní:

Zloženie výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany obce Medzibrodie n/Oravou v roku 2002

 • Predseda:  Ján Janota
 • Podpredseda – veliteľ:  Július Molnár
 • Podpredseda – preventivár:  Štefan Mudrončík
 • Tajomník:  Peter Juriga
 • Pokladník:  Katarína Pšenáková
 • Organizačný referent:  Ján Janitšák
 • Referent mládeže:  Beáta Kajanová
 • Referent žien:  Eva Chomisteková
 • Materiálno – technický referent:  Ján Janota
 • Strojník:  Ján Juriga
 • Strojník – vodič:  Emil Žákovič
 • Kronikár – nástenkár:  Ľubica Šináľová
 • Revízor:  Ondrej Banďoš
 • Člen:  Cyril Sárený