Medzibrodie nad Oravou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Zápis detí do našej materskej školy - v prílohe

 03.05.2021

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie v  zmysle zákona  245/2008 v znení neskorších predpisov  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

účinný od 01.04.2021

  1. Na predprimárne vzdelávanie  sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.      
  2. Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku. /obaja rodičia sú zamestnaní a dochádzajú denne do práce, dieťa má osvojené hyg.návyky/
  3. Prednostne prijímame deti do MŠ, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie  povinné, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021  piaty rok veku podľa miesta trvalého bydliska a deti ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
  4. Na zápis je potrebná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Bez predloženia tohto potvrdenia obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní nebude možné začať konanie o prijatie daného dieťaťa. 
1 2 ... 37 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár