Kontakty

Toto webové sídlo www.medzibrodienadoravou.sk spravuje Obec Medzibrodie nad Oravou je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Medzibrodie nad Oravou

Adresa:
Obecný úrad Medzibrodie nad Oravou,
Medzibrodie nad Oravou č. 122
02601 Medzibrodie nad Oravou

IČO:  00314650

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Región: Dolná Orava
Počet obyvateľov: 503
Rozloha: 438 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

Všeobecné informácie: info@medzibrodienadoravou.sk
Podateľňa: podatelna@medzibrodienadoravou.sk
Starosta: Mgr. Michal Janota, tel: +421 904 150 813, e-mail: starosta@medzibrodienadoravou.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@medzibrodienadoravou.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 043 / 589 33 09
E-mail: sekretariat@medzibrodienadoravou.sk

Kompetencie:
Obec Medzibrodie nad Oravou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločný obecný úrad - územné rozhodovanie a stavebný poriadok v Dolnom Kubíne. 

Úradné hodiny: 

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 14.00

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár