Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21/2022 Darovacia zmluva Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou
1 500 €
20/2022 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
96 €
19/2022 Tovar - Kompostér 200ks Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
28 800 €
18/2022 Dohoda Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
3 406.14 €
17/2022 Sociálna služba Dom Charitas sv.Kamila, Žaškov Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
315.95 €
16/2022-21/2022/OE/O/1.37 Poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1 100 €
15/2022 SB17082022 Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1 980 €
14/2022 Zmluva o zriadení zberného miesta pneumatík Odb.: OZV Pneu, s.r.o.
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
0 €
13/2022 Zmluva o dielo Medzibrodie nad Oravou -lokalita Klin. Rozšírenie splaškovej kanalizácie. Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: HYDROEKOL, s.r.o.
402 000 €
12/2022- 322 0506 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
11/2022 Doplnenie knižného fondu Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Fond na podporu umenia
1 200 €
10/2022 Vykonávanie deratizačných a dezinsekčných prác v Materskej škole a školskej jedálni podľa požiadaviek. Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: DERATO
58 €
09/2022 Prenájom plochy Odb.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
130 €
08/2022 Zmluva č. 16/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
550 €
Dodatok č.2 k zmluve o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: COR Waste, s.r.o.
0 €
22/20/054/25 Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
379.62 €
07/2022 Nájom pozemku Odb.: OFZ, a.s.
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
600 €
06/2022 Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi v roku 2022 Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Agentúra FÓRUM ŽIVOTA, o.z.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár