Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 32)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ing. Ladislav Adamec
1 152 €
30/2022 Prístavba MŠ Medzibrodie nad Oravou Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: STAVPOČ s.r.o.
123 531.97 €
Dodatok č.13 k zmluve o dielo Dodatok č.13 k zmluve o dielo o nakladaní s komunálnym odpadom Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Technické služby, s.r.o.
0 €
29/2022 ZLP-VT-2021-0822 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
28/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2942022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 5442010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
45 000 €
27/2022 Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
316.35 €
DODATOK č. 2 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 836613005-4-2021-ZBZVB DODATOK č. 2 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 836613005-4-2021-ZBZVB Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Železnice Slovenskej republiky
0 €
26/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Dolný Kubín
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
450 €
Dodatok č.1k Zmluve č. POD 492022 Zmena oprávneného obdobia Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
24/2022 Nakladanie s odpadmi v obci Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
6 000 €
25/2022 Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Medzibrodie nad Oravou - Kompostéry Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Environmentálny fond
29 640 €
23/2022 Technológia kuchyne v rámci projektu "Prístavba MŠ Medzibrodie nad Oravou" Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
33 183.60 €
2/2022 Tablet Samsung Galaxy Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
22/2022 Dodávky tovarov pre ŠJ Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Bidfood Slovakia s. r. o.
0 €
21/2022 Darovacia zmluva Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou
1 500 €
20/2022 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
96 €
19/2022 Tovar - Kompostér 200ks Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
28 800 €
18/2022 Dohoda Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
3 406.14 €
17/2022 Sociálna služba Dom Charitas sv.Kamila, Žaškov Odb.: Spišská katolícka charita
Dod.: Obec Medzibrodie nad Oravou
315.95 €
16/2022-21/2022/OE/O/1.37 Poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie Odb.: Obec Medzibrodie nad Oravou
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1 100 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár