Aktuality

Deti z našej materskej školy prídu v prvý deň začiatku nového školského roka do vynovených priestorov

 04.09.2022

Deti, ktoré budú navštevovať v novom školskom roku 2022/2023 našu obecnú materskú školu "Zvedavá Lienka" prídu v pondelok dňa 5. septembra no vynovených priestorov. Aj podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov sa počet obyvateľov našej obce  zásluhou pozemkových úprav, ktoré boli v našej obci ukončené v roku 2011, neustále zväčšuje. V roku 1990 sme mali celkový počet obyvateľov 407, v roku 2022 atakujeme už číslo 600. Zákonite pribudlo aj maloletých  detí, ktoré budú v nasledujúcich rokoch navštevovať našu materskú školu.

Keďže už v nasledovnom školskom roku máme prihlásených vyše 30 detí predprimárneho vzdelávania museli sme pristúpiť k príprave na  rekonštrukciu našej materskej školy. Už v máji 2022 sme po splnení podmienok získali rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne s tým, že našej žiadosti vyhovuje a s návrhom na uvedenie priestorov Materskej školy Medzibrodie nad Oravou - vytvorenie novej triedy do prevádzky súhlasí.

Od tohoto dňa sme začali s prípravnými prácami. Vytvorili sme projekt podľa ktorého sme v letných - prázdninových mesiacoch jednotlivé práce realizovali.

Úspešne sme sa zapojili do výzvy "Predškoláci II", ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl. Cieľom tejto výzvy bolo vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho  vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí. Časť finančných prostriedkov na túto výzvu bola poskytnutá aj z finančných zdrojov UNICEF. 

Od 15.júla do 31. augusta sa nám podarilo vymaľovať všetky priestory v materskej škole, V dvoch triedach a chodbách sme položili plávajúcu podlahu, vymenili sme 5 kusov radiátorov. Triedy sme vybavili novým nábytkom a hračkami. Spáľňu pre deti sme doplnili novými postielkami a posteľným prádlom. Novovytvorenú jedáleň sme vybavili novými stolmi a stoličkami.

Z výzvy "Predškoláci II" sme získali finančné prostriedky vo výške 9.953,00 € a ostané výdavky sme uhradili a budeme uhrádzať z obecného rozpočtu.

Na malé detičky sa v pondelok 5.9.2022 už teraz tešia p. riaditeľka: Mgr. Katarína Kapráliková a nové učiteľky PaeDr. Mária Jurigová a Bc. Marcela Hunčagová

Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole

Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
Začiatok nového školského roku 2022/2023 v našej materskej škole
1 2 ... 47 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár