Aktuality

Kompostéry dostane zadarmo každá rodina

 16.11.2022

V zmysle výzvy z environmentálneho fondu sme vypracovali projekt a podali žiadosť pre oblasť: 

"Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov".

- ČINNOSŤ:C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky  rozložiteľných komunálnych odpadov.

Na základe kvalitne pripraveného projektu rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory pre našu obec formou dotácie z environmentálneho fondu.

Projekt bol financovaný z podpory získanej z prostriedkov environmentálneho fondu formou dotácie.

Projekt pozostával z obstarania 200 ks. kompostérov /1.050 litrov/ pre domácnosti. Obec poskytne kompostéry domácnostiam bezodplatne na základe dohody o domácom kompostovaní. Po podpise dohody tiež občania obdržia malú brožúrku - Návod na obsluhu kompostérov a príručku ako správne kompostovať.

Po prieskume trhu sa víťaznou firmou na dodanie tovaru stala MEVA-SK s,.r.o., Rožňava,  ktorá nám dodala 200 kusov kompostérov za celkovú finančnú čiastku 28.800.-  € - z uvedenej sumy uhradí obec zo svojich prostriedkov finančnú čiastku vo výške 1.440,00.- €

Dovoz kompostérov 9.11.2022

Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
Dovoz kompostérov 9.11.2022
1 2 ... 48 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár