Aktuality

Obec získala finančné prostriedky z Programu obnovy dediny

 03.03.2023

Na základe vypracovaného projektu a podanej žiadosti Obec Medzibrodie nad Oravou získala dotáciu v rámci programu obnovy dediny pre rok 2022. Účelom dotácie bolo zrealizovanie „Nakladania s odpadmi v obci Medzibrodie nad Oravou“. Hlavným cieľom projektu bola podpora predchádzania vzniku odpadu a skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu v obci Medzibrodie nad Oravou.

Projekt sme zrealizovali začiatkom roka 2023. Za získanú finančnú čiastku vo výške 6000,00 € a vloženú spoluúčasť obce vo výške 346,90 € boli  obstarané a zakúpené kontajnery na bioodpad 1100 l., kontajner na textil, univerzálna traktorová kosačka a motorový krovinorez.

Projekt bol zrealizovaný z Environmentálneho fondu v rámci programu obnovy dediny.

Foto - Program obnovy dediny

Foto - Program obnovy dediny
Foto - Program obnovy dediny
Foto - Program obnovy dediny
Foto - Program obnovy dediny
Foto - Program obnovy dediny
Foto - Program obnovy dediny
Foto - Program obnovy dediny
1 2 ... 51 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár