SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oprava trávnika na umelom futbalovom ihrisku

História kultúry v obci od roku 1950

Kultúrno-spoločenské akcie boli po roku 1950 uskutočňované v budove základnej školy, kde učitelia so svojimi žiakmi každý rok pripravovali pre rodičov a občanov obce rôzne kultúrne podujatia. Boli to najmä podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, Medzinárodného dňa detí a pri oslavách rôznych štátnych výročí. V roku 1952 nacvičilo dvadsaťpäť žiakov základnej školy, čo bola takmer celá trieda, divadelné predstavenie „Detvanček a Hopsasa vo svete nestratia sa.“ Finančné príjmy z predstavenia vo výške 1494.- Kčs boli venované žiackej knižnici na zakúpenie nových kníh. Dňa 30. augusta 1953 bola na miestnej škole slávnosť odhalenia pamätnej tabule Štefanovi Ďaďovi, ktorý bol v v SNP zastrelený nemeckými vojakmi na Spiši v obci Ľubica. V tejto obci je aj na miestnom cintoríne pochovaný. Na jeho počesť organizuje obec každoročne dňa 29. augusta pietny akt kladenia venca pri pamätnej tabuli. Kultúrno-osvetová a výchovná činnosť sa začala v obci intenzívnejšie organizovať po ukončení výstavby budovy Osvetovej besedy v roku 1967, kde bola presunutá aj obecná knižnica. (Knihovníkmi boli Stanislav Pšenák a Gabika Salvová (Čižmáriková). Teraz túto funkciu vykonáva Anna Chovancová.) V tejto budove sa potom organizovali rôzne podujatia, odborné prednášky, divadelné predstavenia, priadky, tanečné zábavy a svadobné hostiny.

V roku 1972 bolo v osvetovej besede uvedené divadelné predstavenie “Tri vrecia zemiakov“ a humorné pásmo „Vtipnejší vyhráva.“ Režisérom predstavení bol Jozef Bernolák a predstavenie predviedli. V roku 1974 režisér Stanislav Šutvaj nahral s ochotníkmi divadelné predstavenie „Maryša“, kde hlavnú úlohu zahrala Mária Janotová. S divadlom potom úspešne reprezentovali našu obec takmer vo všetkých obciach okresu Dolný Kubín. Podobne to bolo aj pri divadelnom predstavení „Bludár“, ktoré režírovala Angelika Klimčíková a hlavnú úlohu hrala Ľubomíra Bernoláková. V priestoroch materskej školy sa od roku 1972 pravidelne organizovali vystúpenia detí pri rôznych výročiach a jubileách. Deti materskej školy pod vedením svojich učiteliek vystupovali pri privítaniach detí do života, pri oslavách Medzinárodného dňa žien, neskoršie dňoch matiek. Každoročne na Vianoce pripravujú v našom rímsko-katolíckom kostole „jasličkové predstavenie“ spolu so staršími deťmi z obce. V piatok 24.mája 1996 bola Jánom Čarnogurským odhalená pamätná tabuľa na bývalej škole na pamiatku tragicky zosnulého Gustáva Hlavatého, ktorý zomrel dňa 24. mája 1946, niekoľko minút pred polnocou, keď bol zákerne zastrelený pri lepení plagátov za demokratickú stranu za ideály kresťanstva a demokracie. Odhalenia sa zúčastnili aj ďalší vtedajší významní činitelia kultúrneho a politického života na Slovensku – Ján Langoš, predseda demokratickej strany, Jan Kempný, tajomník bývalej demokratickej strany, spolužiaci Agustína Hlavatého, spisovateľ a jazykovedec Dr. Anton Habovštiak a profesor Peter Colotka, bývalý predseda vlády SSR. Táto pamätná tabuľa bude túto tragickú udalosť občanom Medzibrodia nad Oravou, ale aj jej návštevníkom neustále pripomínať.

Dňa 15. augusta 1998 sa v budove obecného úradu uskutočnilo slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva k 5. výročiu vysvätenia novopostaveného rímsko-katolíckeho kostola Panny Márie pomocnice kresťanov. Za rozvoj a zveľaďovanie obce pri výstavbe kostola udelilo Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce Michala Janotu p. Jurajovi Kubalovi z Dolného Kubína – Kňažej Čestné občianstvo obce Medzibrodie nad Oravou. Za podobné aktivity bola udelená Cena starostu obce p. Júliusovi Milnárovi, Jánovi Hunčagovi – in memorian, Štefanovi Karčovi a Stanislavovi Pšenákovi.

V sobotu 12. decembra 1998 sa v našom kostole uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup a generálny vikár pri príležitosti 60. výročia kňazskej činnosti Vdp. ThDr. Jozefa Janotu. Rodák z našej obce Vdp. Jozef Vrbovský sa 29. júna 2000 dožil 60 rokov kňazstva. Toto vzácne jubileum oslávil v sobotu 8. júla sv. omšou v kostole svätých Šimona a Júdu v Námestove za účasti diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. Dňa 29. júna 2003 oslávil 65. výročie prijatia kňazskej vysviacky vdp. Jozef Sárený.. Obec pravidelne uskutočňuje v každom roku stretnutie s občanmi nad 70 rokov, pre ktorých pripravuje kultúrny program. Od roku 2000 mladí spoluobčania za organizačnej pomoci dobrovoľného hasičského spolku organizujú v sprievode hudby a spevu spoločné stavanie mája v strede obce.
Na Veľkú noc a Vianoce vystupuje v našom rímskokatolíckom kostole spevokol pod vedením hudobníka Libora Salvu. V našej obci vyrástlo aj niekoľko veľmi dobrých hudobníkov. V šesťdesiatych rokoch bol známy husličkár Ján Kršák. Tanečnú skupinu v uvedených rokoch založili spoluobčania: Šimon Janotík, Michal Pšenák, Štefan Janotík a Michal Šaliga. Od roku 1970 hrávala našim občanom na tanečných zábavách tanečná skupina v zložení: Jozef Bernolák, Ondrej Kršák a Ján Šutvaj. Skupinu „ESO“ založili hudobníci Ján Čižmárik a Libor Salva. V mimoobecných tanečných kapelách tiež hrával Bernard Čižmárik a Peter Šaliga.