SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Blíži sa posledný deň na povinnosť podať daňové priznanie

 21.01.2024

 

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2024. 

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2023 nadobudol nehnuteľnosť kúpou,  alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2024.

Daňové priznanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania.

V prílohe sa nachádza editovateľné tlačivo daňového priznania. Daňové priznanie si môžete  vyplniť, následne vytlačiť a podpísanú doniesť na obecný úrad. V prípade poslať podpísané elektronicky cez slovensko.sk.


Zoznam aktualít: