SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Darujte aj v tomto roku našej telovýchovnej jednote Družstevník 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 14.03.2024

Vážení občania!

Darujte aj v tomto roku našej telovýchovnej jednote Družstevník 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

V minulom roku 2023 sme za vyzbierané finančné prostriedky  zakúpili do našej telocvične už v poradí druhý stolnotenisový stôl a "Exteriérový betónový ping-pongový stôl", ktorý sme osadili na už vybetónovanú plochu pri futbalovom miniihrisku v gaga parku. Na naše minifutbalové ihrisko sme zakúpili nové ochranné siete. Týmto sme opäť vylepšili podmienky pre naše deti a mládež, ktoré sa zaujímajú o šport a svoje zdravie.

Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete vytlačiť, alebo stiahnuť z našej web-stránky www.medzibrodienadoravou.sk - Je uverejnené na konci tohoto článku alebo si ho môžete vyzdvihnúť  na našom obecnom úrade.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % si vyžiadajte do 15. apríla u svojej účtovníčky v zamestnaní.

Vyhlásenie sa podáva do konca mesiaca  apríl 2024 na príslušnom daňovom úrade alebo tlačivo donesiete na obecný úrad.

Za darovanie ďakujeme.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

  1. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  2. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Zoznam aktualít: