SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

V nedeľu budú v našej obci preventívne protipožiarne kontroly

 10.11.2023

Na základe poverenia starostu obce Medzibrodie nad Oravou, budú v nedeľu
19.11.2023 v čase od 12:30 hod. vykonávané preventívne protipožiarne kontroly
v našej obci.
Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov DHZ Medzibrodie nad
Oravou, ktoré sa preukážu poverením od starostu obce.
Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie zásad ochrany
pred požiarmi v rodinných domoch a v stavbách, vo vlastníctve, alebo
v užívaní fyzických osôb.
Protipožiarne prehliadky slúžia predovšetkým ako prevencia proti vzniku požiarov a
ich účelom je upozorniť vlastníkov stavieb na možné nebezpečenstvá vzniku
požiarov. Preto prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili
kontrolnej skupine prehliadku svojej nehnuteľnosti, aby umožnili vstup členov
hliadky do svojich nehnuteľností, predovšetkým suterénu domu, pivnice, povaly,
garáže a ďalších priestorov s rizikom vzniku požiaru, aby boli pri prehliadke
nehnuteľnosti nápomocní a rešpektovali prípadné požiadavky členov kontrolnej
skupiny.
Kontroly sa zamerajú aj na kontrolu: potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly
komína a skladovania horľavých látok.


Zoznam aktualít: